Mag je voor een uitrit parkeren als er een blauwe streep is aangebracht?

Vraag: In een parkeerschijfzone is de blauwe streep over de gehele lengte van een langsparkeervak aangebracht. Ook voor de in-/uitritten van de woningen. Nu mag er uiteraard niet voor uitritten geparkeerd worden, maar is de vraag of de blauwe streep ter hoogte van de inritten ook onderbroken moet worden.

Antwoord: Volgens artikel 6 BABW zijn de verkeerstekens op het wegdek die een gebod of verbod betreffen o.a. de verkeerstekens genoemd in artikel 25 eerste lid RVV 90. Dit zijn de blauwe streep en de p-tegel. Volgens artikel 63 RVV 90 gaan verkeerstekens boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens. Als je een blauwe streep aanbrengt voor een uitrit geldt het verkeersteken volgens artikel 63 RVV 90 en mag je voor de uitrit parkeren. Als je dat niet wilt moet je de blauwe streep onderbreken voor de uitrit.