Eisen / inhoud theorie-examen.

Vraag: Waaruit bestaat het theorie-examen voor beroepsverkeersregelaars?

Antwoord: Er zijn in de Regeling verkeersregelaars 2009 geen eisen gesteld aan het theorie-examen voor beroepsverkeersregelaars. Wel moet de opleider moet tijdens het praktijkexamen kunnen aantonen bij de gedelegeerde, dat de kandidaten zijn geslaagd voor het theorie-examen.