Dubbel gebruik fietsparkeren/laden-lossen.

Vraag: Dubbel gebruik van een ruimte voor fietsparkeren en laden/lossen. Hoe dit juridisch in te kaderen?

Antwoord: Het mogelijk maken van fietsparkeren binnen venstertijden, 12:00 en 6:00 uur. Buiten deze venstertijden moet de ruimte vrij zijn, zodat een paar ontheffinghouders op deze plek met speciale voertuigen kunnen laden/lossen. Dit vraag om een lege ruimte (fietsparkeervak zonder klemmen en/of verkeersborden). Deze fietsparkeervakken, aangegeven door een vakmarkering met een fietssymbool, wordt ook elders in de stad toegepast. Het bijzondere is dat we er nu venstertijden aan willen toevoegen. Houdt dit echter juridisch stand wanneer we de venstertijden enkel op de grond met markering aanbrengen? Dit is van belang om te kunnen handhaven. Het (in beginsel ongewenste) alternatief is dat we bij het vak toch een E3 plaatsen met het onderbord uitgezonderd 12:00 – 6:00 uur
Eerst het bord E3 verboden fietsen en bromfietsen te plaatsen. Op grond van artikel 65 RVV is bij het bord E3 wel toestaan fietsen en bromfietsen te plaatsen op de daartoe bestemde weggedeelten. Het betreffen hier bestemde weggedeelten. Met het bord E3 blijft het toegestaan daar fietsen en bromfietsen te plaatsen. De markering op het wegdek heeft geen juridische status. De geschilderde fiets niet en ook de venstertijden niet. Volgens artikel 6.2 BABW zijn het aanduidingen  van andere omstandigheden. Juridisch gezien moet je dit met borden regelen. Bord E8 met de categorie fietsen en bromfietsen of E4 met onderbord fietsen en bromfietsen, met venstertijden. Voor het laden en lossen E7 met venstertijden.