Doel richtlijn vakbekwaamheid – code 95.

Vraag: Wat is het doel van de richtlijn Vakbekwaamheid – Code 95?

Antwoord: Doel van De Richtlijn Vakbekwaamheid – Code 95

  • Minder verkeersdoden in Europa
  • Minder CO2 uitstoot, bijdragen aan een beter milieu
  • Meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeur
  • Beter imago van de beroepschauffeur
  • Hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs
  • Gelijke eisen voor alle Europese chauffeurs

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie en nascholing van chauffeurs in het personen- en het beroepsgoederenvervoer. De Richtlijn is in september 2008 in werking getreden voor chauffeurs in het personenvervoer;  voor nascholing is De Richtlijn voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer van kracht per 1 maart 2009.