Code 95 voor chauffeurs van vóór 1955.

Vraag: Wat is de regeling voor Code 95 en het volgen van bijscholing voor beroepsvrachtwagen chauffeurs van vóór 1 juli 1955?

 

Antwoord: Deze personen moeten ervoor gezorgd hebben dat hun rijbewijs verlengd werd voor 1 juni 2015.
Dan krijgen ze automatisch de bevoegdheid op hun rijbewijs bijgeschreven.
Als ze daar niet voor gezorgd hebben, dan zullen ze opnieuw aan de nascholingsverplichting van 35 uur moeten voldoen.
Omdat de termijn nu is gesteld op 10 september 2016 kunnen ze alsnog voor deze datum aan die scholingsverplichting voldoen.

Hieronder volgt de volledige tekst zoals die is opgenomen in de richtlijnen.

(Nederlandse chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hoeven onder de huidige regelgeving geen verplichte nascholing te volgen. Zij krijgen bij het verlengen of vernieuwen van hun rijbewijs automatisch de zogenoemde code 95 bijgeschreven. Deze code bewijst dat chauffeurs hebben voldaan aan hun nascholingsverplichting. Het gevolg van de aangekondigde wijziging, is dat de genoemde groep beroepschauffeurs de code 95 niet meer automatisch krijgt bijgeschreven. Elke chauffeur die de code 95 nog niet op zijn rijbewijs heeft staan bij invoering van de wijziging, moet vanaf dat moment alsnog aan de nascholingsverplichting van 35 uur voldoen.)

(Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen tot de komende wijziging nog wel gebruikmaken van de vrijstelling. Zij kunnen dit doen door voor de definitieve wijziging hun rijbewijs te verlengen of te vernieuwen. Iedere beroepschauffeur (C en/of D rijbewijs ) moet hoe dan ook per 10 september 2015 (D) of 10 september 2016 (C) aan kunnen tonen (code 95) dat hij of zij aan de nascholingsverplichting heeft voldaan. Wat kunnen chauffeurs doen? Bij het verlengen van het rijbewijs wordt de geldigheid van het rijbewijs met vijf jaar verlengd, een chauffeur moet hiervoor wel een medische keuring ondergaan. Bij het vernieuwen van het rijbewijs blijft de geldigheid van het rijbewijs gelijk, alleen de code 95 wordt bijgeschreven. Er is geen medische keuring nodig. De code 95 is bij een vernieuwing geldig tot de datum waarop het C/D rijbewijs geldig is.)