Kennisbank

Beoordeling examen.

Vraag: Hoe wordt het examen beoordeeld?

Antwoord: Tijdens het praktijkexamen voor verkeersregelaars gebruikt de aanwezige gedelegeerde van de politie een beoordelingsformulier om het optreden van de examenkandidaat te beoordelen. Zijn/haar oordeel is bindend. De examinator houdt toezicht.