Kennisbank

Bebouwde kom – Mag het zonebord 30km/h geplaatst worden op de komgrens?

Vraag: Mag het bord A1(zone) 30km/h direct geplaatst worden in het kombord. Of staat er eerst het kombord (max. 50 km/h) en mag pas na enkele meters het 30 km/h zone bord geplaatst worden als men van een 60 km/h weg komt? Dit lijkt mij een kwestie van onnodig veel borden plaatsen. Indien er toch enkele meters tussen moet zitten waar is dat dan geregeld?

Antwoord: Het zonebord A1 30 km/h mag in combinatie met het bord H1 bebouwde kom worden geplaatst. Het is niet nodig eerst terug te gaan naar de 50 km/h van de bebouwde kom en dan een aantal meters verder terug naar de zone A1 30 km/h. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de CROW publicatie 135 Bebouwdekomgrenzen – Aanbevelingen voor locatie en inrichting. Op de website verkeerstekens.nl staat een voorbeeld (nr. 31) van een komgrens ingericht met het bord H1 in combinatie met een 30 km/h zone.