Kennisbank

Bebakening en markering – Zijn er regels voor het plaatsen van hekken en planken?

Vraag: In welke situatie moet of mag je planken met pijlen of blokken gebruiken? Op sommige t-splitsingen staan planken met blokken en op andere met pijlen. Ook is de vraag of je 1 of 2 planken (hekjes) moet gebruiken?

Antwoord: (01-01-2011) Er zijn geen wettelijke regels rondom de toepassing, uitvoering en plaatsing van bochtschilden, hekken en planken. Voor aanbevelingen wordt verwezen naar de Richtlijnen voor de Bebakening en Markering van wegen (CROW-publicatie 207). In deel II: Bebakening, vinden we Hoofdstuk 4 Bebakening van kruispunten en oversteekplaatsen. Jammergenoeg wordt hier niet ingegaan op het gebruik van planken op T-kruispunten. Op de website Verkeerstekens.nl en in het Bordenboek 2008 VNVF staan wel de planken met pijlmarkering. Ook daar vinden we geen richtlijnen voor de toepassing. De wegbeheerder kan zelf de gewenste uniformiteit aanbrengen in het gebruik van hekken en planken.