Kennisbank

Verkeersbesluit of onttrekken aan de openbaarheid?

Vraag: Als een weg moet worden opgeheven/afgesloten, moet of kan deze weg dan worden onttrokken aan de openbaarheid? Of kan ook worden volstaan met een verkeersbesluit / verkeersmaatregel ogv. de Wegenverkeerswet 1994?

Antwoord: Wanneer de weg geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven, dan moet deze weg of een gedeelte daarvan aan de openbaarheid worden onttrokken op grond van de Wegenwet. Wanneer het gaat om een tijdelijk afsluiting van weg i.v.m. dringende omstandigheden van voorbijgaande aard dan volstaat een verkeersmaatregel of een verkeersbesluit (langer dan 4 maanden of geplande werkzaamheden).