Fietsborden (G11, G12a, G12b) buiten de bebouwde kom, type 2?

Vraag: Moeten fietsborden (G11, G12a, G12b) buiten de bebouwde kom uitgevoerd worden in type 2?

Antwoord: Het betreft hier een bepalingen uit de UVS (o.a. opgenomen in het Bordenboekje VNVF), namelijk:
Paragraaf 3. Algemene bepalingen ten aanzien van uitvoering van verkeersborden
16   Borden, met uitzondering van de borden G13, G14, K1 tot en met K13, L3 tot en met L7 en L10 tot en met L12 worden ten minste uitgevoerd overeenkomstig de afmetingen genoemd in paragraaf 4 van norm NEN 3381, waarbij voor de volgende wegen de volgende typen gelden:

  • op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 120 km/h of minder: type III;
  • op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 80 km/h of minder: type II;
  • op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 50 km/h of minder: type I, en
  • bord B1 als herhalingsbord, alsmede de borden D2 en D3 indien gecombineerd met de gele koker: type 0.

Van de minimummaat kan worden afgeweken indien het bord wordt geplaatst op een parkeerterrein, verzorgingsplaats of andere verkeersruimte bestemd voor beperkt gebruik.
Hieruit blijkt dat buiten de bebouwde (op wegen tot 80 km/h) borden inderdaad moeten worden uitgevoerd in type 2.