Kennisbank

Is een verkeersbesluit nodig op privé terrein?

Vraag: Voor een kerk ligt een stukje eigen grond. Dit stukje grond ziet er uit als stoep (of als pleintje) en is voor het openbaar verkeer toegankelijk. Er wordt veelvuldig op de grond voor de kerk geparkeerd door winkelend publiek. De kerk wil om de grond paaltjes zetten, die deels inklapbaar zijn, zodat alleen de kerk kan beslissen of er autos op kunnen of niet.

Antwoord: De grond is nog steeds voor het openbaar verkeer (voetgangers) toegankelijk. We hebben daarom te maken met een voor het openbaar verkeer openstaande weg. Door het plaatsen van paaltjes is er sprake van het beperken van het aantal categorieën weggebruikers dat van die weg of weggedeelte gebruik kan maken (15.2 WVW). Hiervoor moet de gemeente het verkeersbesluit nemen omdat er sprake is van een andere weg dan een rijks-, provincie- of waterschapsweg. Omdat de gemeente geen eigenaar is hebben we ook te maken met art. 23 BABW, het horen van de eigenaar. Deze maatregelen geschieden op kosten van het gezag dat het verkeersbesluit heeft genomen (152 WVW).