Kennisbank

Wel of geen naheffing parkeergeld.

Vraag: Volgens de Gemeentewet mag je alléén voor het parkeren geld vragen als het parkeren daar niet is verboden. Wat betekent dat in de praktijk?

Antwoord: Daarom is het zo belangrijk dat niet alléén de wegbeheerder maar ook de handhaver op de hoogte is en blijft van de actuele wetgeving. Immers als er sprake is van samenloop van betaald parkeren en van een parkeerovertreding dan mag er alléén worden bekeurd voor de parkeerovertreding. Van naheffing kan hier dan dus geen sprake zijn In het bijgevoegde schema ziet u wat artikel 225 Gemeentewet in een concrete situatie betekent.