Hoe geef je aan dat er sprake is van afbuigende voorrang?

Vraag: We hebben enkele driesprongen waarbij de doorgaande voorrangsweg afbuigt. Mag op de voorrangsweg het bord OB711 worden gebruikt als onderbord van het bord B1 om het verloop van de voorrangsweg aan te geven? Mag dit onderbord ook worden gebruikt bij de borden B3, B4 of B5?

Antwoord: Een onder een hoek afbuigende voorrang wordt in het algemeen ontraden, ofschoon dit niet altijd te vermijden is. Dergelijke voorrangssituaties laten aan duidelijkheid vaak sterk te wensen over. In het belang van de verkeersveiligheid dient in dit soort situaties de vormgeving van het kruispunt te worden aangepast aan de voorrangsmaatregel. Als dat niet kan, dan wordt bord B1 voorzien van een onderbord met daarop het verloop van de voorrangsweg. Situaties in combinatie met ??n van de borden B3, B4 of B5 zijn onduidelijk. Immers de vorm van de tekens op deze borden suggereert dat de verkeersstroom die voorrang heeft rechtdoor loopt. In het belang van de verkeersveiligheid dient in dit soort situaties de vormgeving te worden aangepast aan de voorrangsregeling. In het uiterste geval wordt een onderbord aangebracht met daarop het verloop van de voorrangsgerechtigde weg.