Wegenwet – Wanneer is een weg openbaar?

Vraag: Wanneer is een weg openbaar in de zin van de Wegenwet?

Antwoord: Een weg wordt openbaar in de zin van de Wegenwet door: a. verjaring: 30 jaar feitelijk voor iedereen toegankelijk geweest ?f 10 jaar feitelijk voor iedereen toegankelijk + onderhoud door gemeente of andere overheid; b. bestemming door de rechthebbende (zie art. 4 Wegenwet). Alle wegen die op de wegenlegger staan worden geacht openbaar te zijn, tenzij bewezen wordt dat de weg niet meer openbaar is (art. 49 Wegenwet).