Rotondes – Waar kan ik informatie vinden over rotondes?

Vraag: Waar kan ik informatie vinden over rotondes?

Antwoord: In de CROW-publicatie 126 staat informatie over de aanleg van rotondes binnen en buiten de bebouwde kom. In publicatie 126a wordt specifiek ingegaan op het fietsoversteken. Deze aanvulling is later verschenen.