Rijrichting – Waar mag de gele koker gebruikt worden?

Vraag: Het trace van de weg loopt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Op een aantal locaties komt bord D2 te staan. Binnen de bebouwde kom gecombineerd met de gele koker (conform richtlijn). Nu wil de opdrachtgever de gele koker ook buiten de bebouwde kom (in strijd met richtlijn). Mag dit?

Antwoord: De volgende teksten zijn niet afkomstig uit richtlijnen maar uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Het zijn voorschriften waar de wegbeheerder zich aan moet houden. Binnen de bebouwde kom worden de borden D2 en D3 voorzien van een reflecterend gele koker, verticaal onder het bord geplaatst. Indien deze borden bevestigd zijn aan masten van verkeerslichten of verlichting kan de gele koker achterwege blijven. Borden D2 en D3 mogen worden uitgevoerd als type 0 (diameter 400 mm) als ze gecombineerd worden met de gele koker.