Moet ik voor een rotonde een einde-voorrangsbord plaatsen?

Vraag: Moet ik voor een rotonde een einde-voorrangsbord plaatsen?

Antwoord: Binnen de bebouwde kom is het niet nodig om het bord ?einde voorrangsweg? te plaatsen. De rotonde wordt gezien als een kruising waar een nieuwe voorrangsregel geldt. De bebakening zoals beschreven in publicatie 126 (Eenheid in rotondes) is dan voldoende. Als de weg na de rotonde nog steeds een voorrangsweg is dan kan voor de eerstvolgende kruising weer een voorrangsbord worden geplaatst. Buiten de bebouwde kom wordt wel aangeraden om een bord “einde voorrangsweg” te plaatsen.