Wat is de max. snelheid op een rotonde binnen de kom?

Vraag: Een weg binnen de bebouwde kom met daarop een max. snelheid van 50 km/u kruist een weg, eveneens binnen de bebouwde kom maar met daarop een max. snelheid van 70 km/u. Dat kruisen gebeurt middels een rotonde. Welke wettelijke maximumsnelheid geldt op de rotonde?

Antwoord: Een bord is slechts geldig voor het wegvak waarlangs het is geplaatst. Een wegvak is het gedeelte van een weg tussen twee zijwegen of – indien geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft. Bij de rotonde begint een nieuw wegvak en komt de 70 km/h te vervallen. Voor de rotonde wordt niet het bord A2 70 km/h geplaatst. De snelheid gaat op de rotonde terug naar de algemeen geldende max. snelheid in de bebouwde kom van 50 km/h. Het bord 50 km/h wordt niet geplaatst. Na de rotonde wordt het bord 70 km/h opnieuw geplaatst omdat er nieuw verkeer is bijgekomen.